Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro realizaci obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním těchto údajů

Vaše osobní údaje v žádném případě neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávky a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému dodání zboží.

Kupující má právo písemně vyjádřit svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě provozovatel internetového obchodu tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

Informácie o spracovaní osobných údajov – objednávkový formulár

 1. 1. Spoločnosť IDEA Nábytok s.r.o. so sídlom Mečíková 54, 841 07, Bratislava, IČ 46598618, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 80272/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) spracúva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie") nasledujúce osobné údaje:
  - meno a priezvisko,
  - adresa,
  - e-mail,
  - telefónne číslo,
  - platobné údaje,

 2. 2. Vyššie uvedené osobné údaje sa budú spracúvať s cieľom identifikovať zmluvné strany, vybaviť objednávku a zaistiť ďalšie plnenia zo zmluvy. Také spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b). Predávajúci ďalej spracúva uvedené osobné údaje na účel evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Na tento účel sa budú osobné údaje uchovávať a spracúvať počas 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie na dlhšie obdobie. Také spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia.

 3. 3. V prípade, že zvolíte možnosť uhradenia kúpnej ceny formou splátok, spracúva vyššie uvedené osobné údaje, ktoré ste zadali do formulára pre objednávku, spoločnosť BNP Paribas Personal Finance SA, odštepný závod, so sídlom Karla Engliše 3208/5, 150 00, Praha – Smíchov, ako ďalší prevádzkovateľ osobných údajov.

 4. 4. Na e-mailovú adresu budú kupujúcemu zasielané novinky a obchodné oznámenia a tieto osobné údaje budú zaradené do databázy pre zasielanie obchodných oznámení, ak nebude toto spracovanie kupujúcim odmietnuté. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, a to na základe uskutočneného nákupu tovaru alebo služieb a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu na e-mailovú adresu e-shop@idea-nabytok.sk preklikom na odkaz v obchodnom oznámení odhlásiť. E-mailová adresa a telefónne číslo bude na tento účel Prevádzkovateľ spracovávať počas 10 rokov od poslednej uzavretej zmluvy, ak toto obdobie nepredĺžite.

 5. 5. Spracovanie osobných údajov vykonáva predávajúci, osobné údaje však preňho môžu spracúvať aj títo poskytovatelia:
  - Poskytovatelia prepravných služieb,
  - Poskytovatelia platobných služieb,
  - Poskytovateľ účtovného softvéru, spoločnosť STORMWARE, s.r.o., so sídlom Za Prachárnou 4962/45, 586 01, Jihlava, IČO 25313142,
  - Poskytovateľ účtovného softvéru – artipa software, spoločnosť Radim Doležal, so sídlom Nový Malín 606, 788 03, IČO 76283291,
  - Poskytovateľ e-shop systému spoločnosť ZONER software, a.s., so sídlom Nové sady 583/18, Star Brno, 602 00, Brno, IČO 49437381,
  - Poskytovateľ marketingových služieb, spoločnosť Mailkit s.r.o., so sídlom Novákových 970/41, 180 00, Praha 8, IČO 26449901;
  - Poskytovateľ marketingového software, spoločnosť CC Data spol. s r.o., so sídlom Blattného 2315/10, 158 00, Praha 5, IČO 64582761,
  - Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti prevádzkovateľ nevyužíva.

 6. 6. Spracovateľé osobních údajů

  Google Analytics
  Účel: zlepšovanie webu a našich marketingových kampaní
  Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
  Spracovávané OÚ Spracovávané OÚ Google Analytics ďalej používa anonymizovanú IP adresu, rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia, prehliadač, krajinu, preferovaný jazyk používateľa, cookies (pozri nižšie).
  Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
  Čas spracovania: prvé strany, dlhodobé, analytické. Dáta sú Google Analytics 3 uložené 50 mesiacov, v Google Analytics 4 sú dáta uložené 14 mesiacov.
  Spracovateľ: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  Podmienky spracovania https://policies.google.com/technologies/ads

  Google Optimize
  Účel:zlepšovanie webu – A/B testovanie a personalizácia;
  Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
  Spracovávané OÚ rovnaké dáta ako pre Google Analytics
  Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické
  Čas spracovania: dáta uložené 14 mesiacov
  Spracovateľ: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  Podmienky spracovania https://policies.google.com/technologies/ads

  Hotjar
  Účel:získavanie analytických dát na zlepšovanie webu
  Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
  Spracovávané OÚCookies, anonymizovaná IP adresa, rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia, prehliadač, krajina, preferovaný jazyk používateľa. Tieto údaje Hotjar ukladá v pseudonymizovanom používateľskom profile. Hotjar ani my nikdy nepoužívame cookies na identifikáciu konkrétnych osôb alebo na prepojenie dát s konkrétnym používateľom.
  Typ cookies:prvé strany, dlhodobé, analytické
  Čas spracovania: dáta uložené 1 rok
  Spracovateľ: Hotjar Limited, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
  Podmienky spracovania https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

  Google Ads
  Účel:remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
  Právny základ:súhlas s používaním marketingových a analytických cookies
  Spracovávané OÚCookies, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadaviek. Nastavenie remarketingu je možné upraviť na stránke nastavenia personalizácie reklám. Bez súhlasu sa kód spúšťa bez cookies a ďalších technológií – iba ako počítadlo konverzií.
  Typ cookies:prvé strany, dlhodobé, analytické a marketingové
  Čas spracovania:dáta uložené 18 mesiacov
  Spracovateľ: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  Podmienky spracovania https://policies.google.com/technologies/ads

  Cookies prvých strán, obsahujúce náhodné čísla alebo reťazce znakov. Nastavenie reklám je možné zmeniť na stránke „personalizovaná reklama“.
  Sklik
  Účel:remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
  Právny základ:súhlas s používaním marketingových a analytických cookies
  Spracovávané OÚ
  Typ cookies:tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
  Čas spracovania: nepodařilo se nám dohledat
  Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
  Podmienky spracovania https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

  Facebook Pixel
  Účel:remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
  Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies;
  Spracovávané OÚCookies, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov, IP adresa, dáta o prehliadači a zariadení používateľa, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadaviek. Zobrazovanie personalizovaných reklám je možné upraviť alebo vypnúť na stránke nastavenia personalizácie reklám. Zobrazování personalizovaných reklam lze upravit či vypnout na stránce nastavení personalizace reklam.
  Typ cookies:tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
  Čas spracovania: data uložena XXXX
  Spracovateľ: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
  Podmienky spracovania https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

  Zbozi.cz vyhodnotenie kampaní
  Účel: zisk dát na vyhodnotenie kampaní
  Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies;
  Spracovávané OÚCookies, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov, IP adresa, dáta o prehliadači a zariadení používateľa, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadaviek, obsah objednávok
  Typ cookies:tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
  Čas spracovania: dáta uložené XXXX
  Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
  Podmienky spracovania: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

  Zbozi.cz recenzie
  Účel:zistenie spokojnosti s nákupom s pomocou e-mailového dotazníka
  Právny základ:súhlas so zaslaním dotazníka
  Spracovávané OÚ emailová adresa, obsah objednávky
  Typ cookies:tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
  Čas spracovania:žiadny
  Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
  Podmienky spracovania: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

  Exponea
  Účel:zistenie spokojnosti s nákupom s pomocou e-mailového dotazníka
  Právny základ:súhlas so zaslaním dotazníka
  Spracovávané OÚ emailová adresa, obsah objednávky
  Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
  Čas spracovania: žiadny
  Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
  Podmienky spracovania: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

  Heureka.sk vyhodnotenie kampaní
  Účel:zisk dát na vyhodnotenie kampaní
  Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies;
  Spracovávané OÚCookies, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov, IP adresa, dáta o prehliadači a zariadení používateľa, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadaviek, obsah objednávok.
  Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, marketingové
  Čas spracovania: dáta uložené XXXX
  Spracovateľ: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
  Podmienky spracovania: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

  Heureka.cz recenzie
  Účel:zistenie spokojnosti s nákupom s pomocou e-mailového dotazníka v programe Overené zákazníkmi
  Právny základ:súhlas so zaslaním dotazníka
  Spracovávané OÚ emailová adresa, obsah objednávky
  Typ cookies: žiadny
  Čas spracovania: nepodarilo sa nám dohľadať
  Spracovateľ: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
  Podmienky spracovania: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

 7. 7. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  - požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame,
  - vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
  - požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov,
  - na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
  - podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov vzniesť námietku,
  - na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením.

Súhlas so spracovaním osobných údajov – registrácia do používateľského účtu

 1. 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti IDEA Nábytok s.r.o. so sídlom Mečíková 54, 841 07, Bratislava, IČ 46598618, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 80272/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracúvala na základe vašej registrácie používateľského účtu nasledujúce osobné údaje:
  - e-mail,
  - heslo,
  (ďalej len "Osobné údaje").

 2. 2. Osobné údaje je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu, čo umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 3. 3. Vyššie uvedené osobné údaje sa budú spracúvať na nasledujúce účely:
  · administrácia účtu,
  · umožnenie objednávky v rozhraní e-shopu,
  · zasielanie noviniek a ďalších obchodných oznámení prevádzkovateľa v prípade, že ste sa na odber prihlásili

 4. 4. Osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať počas vášho aktívneho využívania účtu, najdlhšie však 10 let od posledného prihlásenia.

 5. 5. Na vyššie uvedené spracovanie udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti: e-shop@idea-nabytok.sk

 6. 6. Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracúvať aj títo poskytovatelia:
  - Poskytovateľ e-shop systému spoločnost ZONER software, a.s., so sídlem Nové sady 583/18, Star Brno, 602 00, Brno, IČO 49437381;
  - Poskytovateľ marketingových služieb, spoločnosť Mailkit s.r.o., so sídlom Novákových 970/41, 180 00, Praha 8, IČO 26449901;
  - Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti prevádzkovateľ nevyužíva.

 7. 7. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  - požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame,
  - vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
  - požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov – ak nejde o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov,
  - na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
  - podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov,
  - na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre zasielanie noviniek

 1. 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti IDEA Nábytok s.r.o. so sídlom Mečíková 54, 841 07, Bratislava, IČ 46598618, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 80272/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracúvala vašu e-mailovú adresu.

 2. 2. E-mailová adresa bude spracovaná s cieľom zaradiť vás do databázy pre zasielanie noviniek a obchodných oznámení. E-mailovú adresu je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu. Také spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

 3. 3. E-mailovú adresu bude na tento účel prevádzkovateľ spracúvať počas 10 rokov od udelenia súhlasu, ak toto obdobie nepredĺžite.

 4. 4. Na vyššie uvedené spracovanie udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu na e-mailovú adresu e-shop@idea-nabytok.sk alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Vzatie súhlasu späť bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznámení.

 5. 5. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, osobné údaje však preňho môžu spracúvať aj títo poskytovatelia:
  a. Poskytovateľ marketingových služieb, spoločnosť Mailkit s.r.o., so sídlom Novákových 970/41, 180 00, Praha 8, IČO 26449901;
  b. Poskytovateľ marketingových služieb, spoločnosť CC Data spol. s r.o., so sídlom Blattného 2315/10, 158 00, Praha 5, IČO 64582761,
  c. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti prevádzkovateľ nevyužíva.

 6. 7. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  - požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame,
  - vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
  - požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov – ak nejde o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov,
  - na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
  - podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov,
  - na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením.